×

NEWSLETTER

Stay updated with our latest offers.

FEEDBACK

We would like to hear from you with any feedback about our website or products.

© 2016 Kallyas.net | All rights reserved.

FORGOT YOUR DETAILS?

.

BEELNAR
Bariyer Çöp Toplama Sistemi

Suyun akış yönünde bariyer sisteminde biriken çöplerin denize dökülmeden önce çöpü yakalamak ve dışarı aktarmak için suyollarında yüzmek üzere tasarlanmıştır. Bu performans yüzdürülebilir kontrol teknolojisi, yüzen çöpleri yakalamak için herhangi bir mekanik yardım almadan yılda 365 gün sürekli olarak çalışır. BEELNAR BARİYER ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİ yüzebilenlerin kontrolü için kanıtlanmış, düşük maliyetli bir çözümdür ve suyollarımızda büyüyen çöp sorununun cevabıdır.

Eski sistemlerde bariyerler konulur ve biriken çöpler balık ağına benzer basit bir ağla manuel olarak çalışanlar tarafından alınır. Derin sularda çalışanın güvenliğini tehdit ettiği gibi, hijyenik yönden de sağlığını tehdit eder. Bu sistemde vinç yardımı ile çöplerin alınmaya çalışılması da gereken sonucu vermez.

• Bariyerler yardımıyla sudaki çöplerin bir araya toplanması sağlanır. • Toplanan çöpler kafes bölümüne girer ve vinç yardımıyla kafes alınır. • Kafes alınması sırasında otomatik olarak kafes önündeki süzgeç kapanarak hazne bölümüne çöp gitmesi engellenmiş olur. • Alınan çöpler tahliye aracına yüklenir. • Sistem otomatik sistem olup, işgücü tasarrufu sağlar. • Sistem iş güvenliği konusunda da çalışan ve çalıştıranı emniyete almış olur. • Tuzağa yakalanan çöp, rüzgâr, dalgalı akımlar veya gelgitler sistemi etkilemez.

• Yukarıda sistemin yerleştirilmiş şekli görülmektedir. • Sistemin amacı işgücünü azaltmak ve personel güvenliğini sağlamaktır. • Sistem otomatik çalışma özelliği taşır. • Çöpler açıkta değil, kapalı bölmede toplanmaktadır. Bu da hem görüntü hem de hijyenik yönden avantaj sağlamaktadır. • Yağ tutucu ağ ile suyu temizliğini yapar.

TOP